İç Sularda Av Yasağı Başlıyor

İç Sularda Av Yasağı Başlıyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Sağlam:

Su ürünleri av yasağı denetimleri İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nde görevli teknik personel, emniyet ve jandarma personeli ile belediye zabıtaları tarafından yapılmakta olup, ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

İç Sularda; Sazan, Kadife, Siraz, Yayın,  Tatlı Su Kefali ve diğer balık türlerinin avlanması yasak kapsamında olup, Av yasağının başlaması ile birlikte balıkçılarımızın kayıklarını karaya çekmeleri zorunludur. Av yasağının sona ereceği 1 Temmuz 2024 tarihine kadar balıkçı teknelerinin iç sulara açılması, gerek teknelerde gerekse kıyıda av araç ve gereçlerinin bulundurması da yasak kapsamında olduğu unutulmamalıdır.

          Av yasağının başlaması ile birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır.  Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında "stok tespit belgesi" bulundurulmalı ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir” dedi.

          Av yasağı ile ilgili olarak açıklamalarına devam eden İl Müdürümüz İbrahim Sağlam , “Başta balıkçılarımız olmak üzere, tüm halkımızın yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini, av yasaklarına uymaksızın yasak dönemde avcılık yapanları en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, Jandarma, Emniyet ve Belediye Zabıta Teşkilatına haber vermeleri ve balıklara yaşamları boyunca en az bir kere üreme imkânı verilmesi gerektiğini söyledi. Yasakların başlangıç ve bitiş tarihi olan 1 Nisan-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Samsun ili sınırları içerisinde bulunan Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde bulunan Balık Gölleri Lagün Kompleksi, Karagöl, Akgöl-Simenit, Ladik Gölü gibi doğal göllerimizin yanı sıra, Derbent, Susuz, Altınkaya I ve II, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Göllerinde İl ve İlçe Müdürlükleri Su Ürünleri Kontrolörlerince denetimlerin yapılacağını belirtti.

İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, yasak ve sınırlandırmalara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağını ve balıkçılarımızın mağduriyet yaşamamaları için getirilen yasak ve düzenlemelere uymalarının kendileri açısından önem arz ettiğini söyleyerek sözlerine son verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER