NECDET UZUN YAZDI: Nasıl olacak?..
12 Ocak 2017

NECDET UZUN YAZDI: Nasıl olacak?..

Samsunda birtakım haysiyet cellatlarının iftiraları karşısında, Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinden, İnternet ortamında yapılan yayın içeriğinde, haber ve bilgi verme eleştiri sınırlarının aşıldığı, ilgiliyi
küçük düşürücü,
tahkir edici anlatım ve ifadelerle ilgilinin haklarının ihlal edildiği anlaşılmakla, talep edenin talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir"
kararı çıktı...